text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Evren - Doga Varl g n Kendiligindenligi von Ergüven, Abdullah Riza (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.01.2012
 • Verlag: Berfin Basin Yayin
eBook (PDF)
6,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Evren - Doga

Abdullah R za Ergüven, Günümüzün ozan, yazar, denemeci, elestirmen ve düsünbilimcilerinden. 1925'te Avanos'ta dogdu. 1952'de istanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Resmi bir kurumda çal s rken çesitli bask ve y ld r lar kars s nda görevini b rakmak zorunda kald . 1967'de sveç'e gitti. Wennergrens Center (1968-71)'de sveç dili ve Yaz n ögrenimi yapt . Bir süre çevirmen olarak çal st (1972-77). 1978-90'da Stockholm Üniversitesi'nde Ögretim Görevlisi, Lektor i turkologi ve Arast r c olarak çal st . 1990'da emekliye ayr ld . Çesitli gazete ve dergilerde siir, çeviri, inceleme-arast rma, elestiri, deneme ve düsünbilimsel yaz lar n yay mlad . Yap tlar n n say s 100'e yaklas r. Yasak Tümceler roman nda "dine hakaret" gerekçesiyle "mahkûm" oldu. Dinlerin Kökeni ve slam'da Reform yap t na sorusturma, Gece de Günes Dogan roman yla Papirüs dergisinde ç kan bir yaz s da özdes suçlamayla yarg l ga verildi. AA44Abdullah R za Ergüven, 16 Agustos 2001'de yasam n yitirdi. Evrendeki yolculuga Demokritos,, bni Haldun, Galile, Darwin, Marks, Lenin, Einstein, Atatürk, Hawking gibi ayd nlanmay ve bilimi savunan insanlardan yola ç kan Abdullah R za Ergüven, Big Bang'i ve evreni sorgulayarak "Büyük Patlama"dan önce evrenin var oldugunu ileri sürüyor. Ergüven'in 1997'de tamamlad g bu çal smas nda kara delikler, süpernovalar, kuarklar ve ip kuram gibi önemli konulara deginerek evren ve yarat l sa diyalektik felsefeyle bilimsel bir pencereden bak yor.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 180
  Erscheinungsdatum: 01.01.2012
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786054399130
  Verlag: Berfin Basin Yayin
  Größe: 6220kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  ALDI life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier finden Sie alle Ihre eBooks und viele praktische Lesefunktionen.