text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Wojna zacz??a si? za naszym p?otem 1927 - 1990 von Ehresmann, Marion (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 27.07.2015
 • Verlag: epubli
eBook (ePUB)
2,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Wojna zacz??a si? za naszym p?otem

Wielodzietna, uboga rodzina Blunk mieszka w latach dwudziestych w Wolnym Mie?cie Gda?sku. W dniu 31 sierpnia 1939 roku narratorka, Hedwig, jest ?wiadkiem, jak niemieccy ?o?nierze, tu? za jej p?otem, oddaj? pierwsze strza?y armatnie w stron? Westerplatte. Pierwszy ogie? drugiej wojny ?wiatowej otwiera si? na jej oczach. ?adna z osób opisanych w tej ksi??ce nie podejrzewa, jakie przera?aj?ce czyny b?d? wynikiem tych dzia?a?. Paul, starszy brat Hedwig, chce uciec od ojca - brutalnego alkoholika - i zaci?ga si? dobrowolnie do Heimwehr-Danzig, które pó?niej stanie si? cz??ci? SS. Pod koniec roku 1939 rz?d narodowo-socjalistyczny wysy?a rodzin? w okupowanej przez Niemców Polsce w pobli?e Rypina, aby prowadzi?a polski dworek. Do ko?ca wojny rodzina ?yje tam z jednej strony 'jak w raju', z drugiej za? rozpoczynaj? si? straszliwe deportacje/mordy by?ych polskich w?a?cicieli ziemskich i polskiej 'inteligencji'. W roku 1945 rodzina musi opu?ci? dworek w Adamowie i ucieka? - w zimie, przez osiem tygodni, dwoma wozami - z Prus Zachodnich do Malente w Szlezwiku-Holsztynie. Od 1949 roku rodzina Blunk mieszka w opuszczonych barakach lotniczych we wsi niedaleko Lubeki, a pó?niej we w?asnym budynku gospodarczym. Tutaj narratorka wychodzi za m?? i przeprowadza si? z m??em do Hamburga. Hedwiga opisuje swoje do?wiadczenia z tego okresu, a tak?e jak wygl?da?o jej ?ycie w latach pi??dziesi?tych oraz od lat sze??dziesi?tych do dziewi??dziesi?tych. Die Autorin Marion Ehresmann ist im Januar 1959 in Hamburg geboren. Das Thema 'Zweiter Weltkrieg' war, durch die Erzählungen ihrer Mutter, die 1945 aus Westpreußen nach Schleswig-Holstein geflohen war, in ihrer Kindheit stets allgegenwärtig.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Erscheinungsdatum: 27.07.2015
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 9783737532716
  Verlag: epubli
  Größe: 930 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen