text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Huriler ve G lmanlar von Ergüven, Abdullah Riza (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.01.2014
 • Verlag: Berfin Basin Yayin
eBook (PDF)
5,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Huriler ve G lmanlar

Abdullah R za Ergüven, günümüzün ozan, yazar, denemeci, elestirmen ve düsünbilimcilerinden. 1925'te Avanos'ta dogdu. 1952'de stanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Resmi bir kurumda çal s rken çesitli bask ve y ld r lar kars s nda görevini b rakmak zorunda kald . 1967'de sveç'e gitti. Wennergrens Center (1968-71)'de sveç Dili ve Yaz n ögrenimi yapt . Bir süre çevirmen olarak çal st (1972-77). 1978-90'da Stockholm Üniversitesi'nde Ögretim Görevlisi, Lektor i turkologi ve Arast r c olarak çal st . 1990'da emekliye ayr ld . Çesitli gazete ve dergilerde siir, çeviri, inceleme-arast rma, elestiri, deneme ve düsünbilimsel yaz lar n yay nlad . 'Yasak Tümceler' roman nda konusal aç klamalar "dine hakaret" ve "Anadolu insan n uyand r yor" gerekçesiyle yaklas k iki y la mahkûm oldu. 'Dinlerin Kökeni ve slam'da Reform' yap t na sorusturma, 'Gece de Günes Dogar' roman yla Papirüs dergisinde ç kan bir yaz s da özdes suçlamayla yarg l ga verildi. Abdullah R za Ergüven, 16 Agustos 2001'de yasam n yitirdi. Abdullah R za Ergüven'in, "Bu kitab m ; ezilen, asag lanan, horgörülen kad nl k onurunu korumak için savasanlara sunuyorum." dedigi Huriler ve G lmanlar bir destan. 'Zaman' ve 'mekân' n insanl k tarihiyle birlikte akt g o derin yatakta, kad n n nas l görüldügünün destan . Sözlerle, yaz larla ve eylemlerle karanl k dünyalar na hapsedilen ve insan n olmazsa olmaz yar s , anas , sevdal s kad nlar n, kendilerini bulmalar n n atesleyicisi olan bu siirler, her dizesinde bir isyan ç gl g gibi silkeliyor insanl g n suskun yüregini. Kendilerini doguran kad nlar bile, ç karlar n n doymak bilmez dehlizlerine sokmaya çal san erkek egemen yap , bu yolda her seyi, dini bile kullanmaktan geri durmamaktad rlar. Ayetlerle, hadislerle kad n üzerindeki bask n n sürdürücüsü olan bu kimlik, asl nda kendinin hapishanesini de insa etmektedir. Huriler ve G lmanlar, karanl g y kan siir balyozudur, gürzüdür, rüzgâr d r. Abdullah R za Ergüven'in bu ayd nlanmac yolculugunda siz nerede olacaks n z?

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 240
  Erscheinungsdatum: 01.01.2014
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786054399260
  Verlag: Berfin Basin Yayin
  Größe: 334kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen