text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Északi vihar von Marcellus, Mihály (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 22.10.2014
 • Verlag: Gold Book
eBook (ePUB)
5,62 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Északi vihar

Marcellus Mihály Pannonia Romanum-sorozatának legújabb kötete Marcus Aurelius Antoninus császár uralkodását mutatja be, a Pannonia provinciákban folytatott harcaira koncentrálva, de áttekintést adva a teljes Római Birodalom Kr. u. II. század végi állapotairól, a Közel-Keleten folytatott harcaitól kezdve az Itáliát és Rómát sújtó pestisjárványon és éhínségen át a szenátus belsö villongásáig is. Marcus Aurelius Kr. u. 161-ben lépett a császári trónra, Lucius Verust emelve társcsászárává. Miközben társuralkodójára bízta Keleten a parthus fenyegetés visszaverését, rá hárult a birodalom nyugati felét egyre inkább veszélyeztetö germán törzsek legyözése. A szerzö egyéni császárportréja mellett a germán törzsek, a markomannok, kvádok és szarmaták, illetve a pannoniai római legiók katonáinak szemszögéböl is bemutatja a háború kitörésének körülményeit, az összecsapásokat és a konfliktus elsö felének lezárását. Regénye kiegyensúlyozott korrajz, mely nem túlozza el a szemben álló kultúrák pozitív vonásait, és nem leplezi negatívumaikat sem. Szereplöi hús-vér emberek, akik a legnagyobb hösiességre is képesek a nehézségek idején, de nem mentesek a gyarlóságoktól sem. Marcellus Mihály Pannonia Romanum cím regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományörzöként saját élményekböl is táplálkozva mutatja be a Kr. u. II. századi Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Arrabona, Savaria és Pannonia életéröl mind a hódítókéról, mind a meghódítottakéról, a kézm vesekéröl és az elökelökéröl, a közkatonákéról és a hadvezérekéröl, a helytartókéról és a császárokéról.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 432
  Erscheinungsdatum: 22.10.2014
  Sprache: Ungarisch
  ISBN: 9789634263111
  Verlag: Gold Book
  Größe: 818 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Északi vihar

Elöszó

Serius Augurinus és Caius Trebius Sergianus consuli évében
Hadrianus uralmának tizenötödik esztendejében 1
Róma

Fémes zörgés ütötte meg az öregember fülét a bejárat felöl, mintha valahol cirkuszi gladiátorok gyakoroltak volna. Kisvártatva csend lett, majd ismét felhangzott a fémvértek, fegyverek kongása. Egy nomenclator 2 szaladt hozzá lélekszakadva, de addigra már ö is kitalálta, hogy mi történt.

Az agg Marcus Annius Verus köhintett egyet-kettöt, aztán elmaradhatatlan cédrusfa botjára támaszkodva, ráérösen elöresétált a porticus felé. Nem ijedt meg. A volt háromszoros consul, söt Róma egykori hírhedt praefectus urbi ja 3 nemigen szeppenhet meg ezektöl a szükségszer hangoktól. Megszokhatta már: ez az erö zenéje. A dicsöségé. Büszke volt rá, hogy még mindig hallhatja. Mellesleg arra is, hogy ilyen zajjal nem akárki kér bebocsátást töle.

Mire kiténfergett a kedvenc napfényes átriumából, a szobrai közül, a bejárat oszlopcsarnoka megtelt élettel. Az equitas singulares , a császár lovas testörei meg az elmaradhatatlan praetorianus örség katonái szakavatott módon szétszóródtak a márványtorzók között, miközben kardot markolva figyeltek körbe. Az öreg könnyedén kuncogott a felesleges elöadáson, hisz mindenki jól tudta, ha van a birodalomnak biztonságos fertálya egy princeps 4 számára, az nem lehet más, mint az öreg Annius Verus császárh birtoka.

A fáradt vendég benyomult a helyiségbe, és a szokásos hivatali ceremónia nélkül, hétköznapian és szeretettel megölelte a botjára támaszkodó öregembert. Verus könnyed eleganciával viszonozta, közben megveregette a széles vállakat. A fölé magasodó nagyság vonásai láttán öszinte aggodalommal fakadt ki.

- Publius... Barátom. Látom, elfáradtál. Gyere, kerülj beljebb.

Az érkezö, Publius Aelius Hadrianus császár tikkadtan követte az öreget a belsö kert felé, ahol már kinyíltak a cseresznyevirágok. Rózsás színpompájuk megnyugtatóan hatott a princeps re, aki éppen a déli tartományok zavargásai miatt nyugtalankodott. Zaklatott lénye - amit a kóros feszültség és az egyre gyakoribb dühroham is megmételyezett - ettöl a látványtól kis idöre gyógyító békéhez jutott. Legismertebb tulajdonsága, a veleszületett szépérzék legyözte az ádáz indulatokat.

A s r , fehér üstök Verus lehuppant a kerti medence mellett lévö nyugszékek egyikére. A császár követte; elfoglalta a szemközti kényelmes ülést. Verus belemélyesztette latinokra aligha emlékeztetö, átható kék tekintetét a császáréba, és elmosolyodott, mint egy régi barát. Aztán elengedve botját, zajosan tapsolt egyet. Hamarosan egy sereg rabszolgalány jelent meg, tálcákon gyümölcsökkel és enyhén vizezett frissítö borral.

- Megnyugodni jöttem, Marcusom. - Hadrianus általában finom, magasabb, bariton hangja most valóban fáradtan kongott. Beletúrt bodorított szakállába, amin már kósza mezökként fehérlettek az ösz foltok. - Pihenni. Szellemet átmosni a te nagyszer genius od segítségével. Egy kupa jó bor is elég lehet, hogy megtisztítson... És néhány baráti szó... És talán Verissimus is itthon van, hogy megvidámítsa a lelkemet.

- Mindhárom a rendelkezésedre áll, barátom, bármikor, ha átléped kapuimat. Lásd be, a bor nálam a legjobb. Még a Palatinuson 5 sem mérnek ilyet, abban a nagy hodályban, amit császári laknak hívtok. - Az öreg kuncogott, ami végül köhögésbe torkollott. - Baráti szó? Mennyi kell, Publius? Neked jutányosan megszámítom. A költsége csak a szeretet, mit eddig is kaptam töled, és bizonyára nem tagadsz meg ezután sem egy öregembertöl. Marcus unokám pedig szintén biztosíthat a szeretetéröl. Gondoskodásod és akaratod folytán nagy emberek tanítják. Most is tanul. Nincs nála igyekvöbb diák.

- Drága jó Marcus... -

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen