text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Dewajtis von Rodziewiczówna, Maria (eBook)

 • Verlag: Ktoczyta.pl
eBook (ePUB)
3,49 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Dewajtis

Historia za?ciankowo-dworska, której akcja toczy si? na ?mudzi. Tytu?owy 'Dweajtis' to prastary d?b - symbol wiecznego trwania. O jego uratowanie walczy g?ówny bohater, który pracuje 'na cudzym' w maj?tku. Niespodziewanie po jego stronie staje m?oda i ?adna w?a?cicielka.?ycie bohaterów powie?ci obraca si? wokó? utrzymania ziemi, dziedzictwa i to?samo?ci. Najwa?niejszym miernikiem warto?ci cz?owieka jest jego stosunek do pracy.'Dweajtis' to pi?kna opowie?? o ?yciu cz?owieka zmagaj?cego si? ze swoim losem, o sile charakteru, o niez?omno?ci i w ko?cu o szukaniu si?y i oparcia w przyrodzie.Jedna z najlepszych powie?ci Marii Rodziewiczówny, nagrodzona w 1888 r. w konkursie 'Kuriera Warszawskiego'. Powie?? by?a przek?adana na j?zyk litewski (najwcze?niej, bo ju? w 1890 r.), niemiecki, serbochorwacki, angielski, francuski, s?owacki i czeski, a tak?e na w?gierski i hiszpa?ski. 'Dewajtis' zosta? równie? adaptowany na scen? (w 1910 r.) oraz na s?uchowisko radiowe (w 1969 r.).

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 271
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 9788379034178
  Verlag: Ktoczyta.pl
  Größe: 2554 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen