text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Kirmizi ve Siyah von Stendhal (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 12.08.2015
 • Verlag: Le Adri
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Kirmizi ve Siyah

Psikolojik roman n kurucusu Stendhal, Frans z Restorasyonu'nun siyasi tart smalar ortas nda, dinî egitimiyle, asklar yla, ihtiraslar yla dünya edebiyat n n en önemli karakterlerinden Julien Sorel'i yarat yor.
Stendhal, 1840.

Fransa'n n küçük bir kasabas nda, bir kerestecinin oglu olarak dünyaya gelen Julien Sorel, genç yas nda yükselme ihtiras na kap l r. Çal skanl g ve dini egitimiyle dikkat çeken Sorel, bir an önce bu kasabadan kurtulup Paris'e gitmeyi arzular. Böylece k rm z ve siyah aras nda yasad g çeliskiler de baslam s olur. Restorasyon Fransas 'n n sartlar nda yükselebilmek için genç Sorel'in önünde iki seçenek vard r: Ya siyah seçerek yükselisine Kilise yolundan baslayacakt r ya da k rm z y seçerek askeri yoldan. Ancak bir yandan ald g dinî egitim, öte yandan Napolyon'a olan gizli hayranl g bu seçimi yapmas n zorlast racakt r. Üstelik ihtirasla girdigi bu yolda kars lasacag iki farkl kad n, iki farkl ask, kendini çok baska yerlerde bulmas na sebep olacakt r.
'K rm z ve Siyah kendi zaman n n ötesinde bir romand r.'
-ANDRÉ GIDE-

'Stendhal, hayat m n en güzel 'tesadüflerinden' biridir.'
-NIETZSCHE-
(Tan t m Bülteninden)

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 2000
  Erscheinungsdatum: 12.08.2015
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9789635279456
  Verlag: Le Adri
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen