text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Magnat von Rodziewiczówna, Maria (eBook)

 • Verlag: Ktoczyta.pl
eBook (ePUB)
3,49 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Magnat

'Magnat' to wspania?a opowie?? o marzeniach, uczuciach i d??eniu do wyznaczonego celu. Interesuj?cy w?tek mi?osny nadaje powie?ci niezwyk?ego uroku.Aleksander Kalinowski, niegdy? dziedzic wielkich dóbr, jest obecnie rz?dc? magnatki Wojewódzkiej, swojej bogatej krewnej. Gdy sprzeciwia si? jej ostatniej woli, traci wzgl?dy i spadek. Dumny, nie chc?c by? na niczyjej ?asce, wyrusza na jedynym, pi?knym koniu w dalek? podró? do swojego szkolnego kolegi. Na miejscu okazuje si?, i? obecny w?a?ciciel maj?tku to jego krewny. Aleksander kupuje dwór. Chce gospodarowa? i odzyska? dawn? wielk? fortun?. Zaczyna tak?e bywa? w towarzystwie i poznawa? nowych ludzi. Pewnego dnia wpada mu w oko pi?kna hrabianka Gizela. Dziewczyna droczy si? z nim, walczy na s?owa. Kalinowski, chc?c uciec od uczucia, zajmuje si? rol?. Unika pi?knej magnatki. Jednak czy mo?na oszuka? serce?W 'Magnacie' wyst?puj? charakterystyczne rysy artyzmu Rodziewiczówny, takie jak: pot??na si?a w tworzeniu postaci porywaj?cych czytelnika energi? swego witalizmu, niezwyk?a dynamika akcji wyra?ona ?rodkami najprostszymi, ale równie? najsilniej wzruszaj?cymi, niezwyk?a pomys?owo?? wyobra?ni w fabule i doskona?a zwi?z?o?? i przejrzysto?? budowy powie?ciowej.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 213
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 9788379036813
  Verlag: Ktoczyta.pl
  Größe: 2405 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen