text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

sök és utódok von Remenyik, Zsigmond (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 10.12.2013
 • Verlag: Fapadoskonyv.hu Kiadó
eBook (ePUB)
3,27 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

sök és utódok

Itt következö mvem: az sök és utódok, közel huszadik kötete Apocalipsis humana cím sorozatomnak. Mfaját tekintve: kró nika, mert anyagában, amely rendelkezésemre állott és amelyböl a m kialakult (mondhatnám azt is, hogy szinte a múltból kibontakozott), hiteles és kézzelfogható, mint ahogy ezt bizonyítják is birtokomban lévö levelek, jegyzetek, könyvek és okiratok, akárcsak írásban megörökített, vagy fülem hallatára elhangzott vallomások - egy távolélö idegen földrészen megtelepedett barátomnak öseivel, elödeivel és ez ösök és elödök leszármazottaival kapcsolatos jegyzetei, levelei és vallomásai. Ez a m teljes egészében a polgári erények dicsérete, jobban mondva: az emberi erényeké, hisz emberi küzdelmekröl van benne szó, hségröl, kitartásról, szegények megbecsüléséröl, emberségröl és szorgalomról, majd arról a diadalról, mely mindezeket az erényeket végül is az egyetemes élö emberiség nehéz küzdelmeinek viszonzásaképpen betetözi, mondhatnám megkoronázza. A természeti erök és az emberi sors játékos hatalmának krónikája ez a kötet, egy szegény vándorlegény délutánjának, estéjének és éjszakájának történetén keresztül, aki pandúrok, útonállók, kolerások és vadállatok ellenére is útnak indul Parasznya községböl át a hegyeken Máramarosszigetre, hogy oda épségben beérkezzék a múlt század hatvanas éveiben, mert vele még tervei vannak a sorsnak és a természetnek: kétszer megnösül, gyermekeket nemz, felépíti a kézmvesek székházát Máramarosszigeten, és akinek utódai szétszóródva a földön, ellepik és egyszer majd meghódítják a világot. Ez a m értelme, ez a krónika példázata, mondanivalója. A színtér pedig a múltszázadbeli máramarosszigeti vad hegyek, majd a századvégi Máramarossziget, az elsö háború utáni lerongyolódott Budapest, majd ismét Alexandria, Svájc, az észak-amerikai Catskill hegyek és Santa Cruz, Patagónia.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 100
  Erscheinungsdatum: 10.12.2013
  Sprache: Ungarisch
  ISBN: 9789633763087
  Verlag: Fapadoskonyv.hu Kiadó
  Größe: 961 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen