text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Strzemienczyk, tom drugi von Kraszewski, Józef Ignacy (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 05.08.2016
 • Verlag: Booklassic
eBook (ePUB)
0,89 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Strzemienczyk, tom drugi

Józef Ignacy Kraszewski Niezwykle plodny pisarz, autor przede wszystkim powiesci historycznychi obyczajowych, publicysta, dzialacz spoleczny, badacz starozytnoscislowianskich, popularyzator zródel historycznych. Do najpopularniejszych dzis powiesci Kraszewskiego nalezy Starabasn . Wsród inspiracji do niej znalazlo si kilka wydanych wczesniejtekstów literatury pi knej. Po pierwsze Rzepicha (1790) FranciszkaSalezego Jezierskiego, jednego z jakobinów warszawskich, którywyjasnial przyczyn nierównosci spolecznych teza o podboju rolniczejludnosci slowianskiej przez plemi , które przeksztalcilo si wszlacht (a wlasc. magnateri ). Po drugie, Lill Wened (1840)Juliusza Slowackiego, obrazujaca podobna tez oraz pokazujacadwuznaczna rol chrzescijanstwa jako religii najezdzców. Po trzeciedramat Mieczyslawa Romanowskiego Popiel i Piast (1862), w którymdodatkowo nacisk polozony zostal na zagrozenie dla Slowianszczyzny zestrony panstw niemieckich, zas kosciól ukazany zostal ostatecznie jakogwarant zazegnania konfliktu spolecznego mi dzy szlachta a ludem (tj.tez mi dzy panstwem jako systemem instytucji a funkcjonowaniemspolecznosci polaczonej wi zami rodowymi i sasiedzkimi). PonadtoKraszewski czerpal ze zródel historycznych (najwidoczniejsze sa sladyadaptacji legend zapisanych w Historii Polski Jana Dlugosza), zwlasnych badan nad kultura materialna dawnych Slowian i Litwy (wydalm.in. dziela pionierskie: Litwa. Starozytne dzieje 1847 oraz Sztuka u Slowian 1860, zajmowal si obyczajowoscia Polskipiastowskiej, pracowal nad projektem encyklopedii starozytnoscipolskich dla Akademii Umiej tnosci w 1875 r.), z opracowanwspólczesnych mu historyków: Lelewela, Szajnochy, Roeppla i in. Pewienwplyw na tresc powiesci wywarly równiez prelekcje paryskie Mickiewiczana temat literatury slowianskiej, skad zaczerpnal np. przekonanie ozachowaniu w religii Slowian sladów dziedzictwa praindoeuropejskiego(swoisty panteizm, niektóre bóstwa tozsame z hinduistycznymi). Doswoich zródel i inspiracji dodal Kraszewski równiez rzekomosredniowieczny Królodworski r kopis. Zbiór staroczeskichbohatyrskich i lirycznych spiewów (1818) wydany, a jak si pózniejokazalo, równiez spreparowany przez Vaclava Hank . Ur. 28 lipca 1812 w Warszawie Zm. 19 marca 1887 w Genewie Najwazniejsze dziela: Stara basn (1876), Chata za wsia (1854), Ulana (1842), Dzieci Starego Miasta (1863), Zygmuntowskie czasy (1846), Barani Kozuszek (1881), Hrabina Cosel (1873), Brühl (1874), Poeta i swiat (1839), Latarnia czarnoksi ska (1844), Wspomnienia Wolynia, Polesia i Litwy (1840)

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 114
  Erscheinungsdatum: 05.08.2016
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 6610000026197
  Verlag: Booklassic
  Größe: 403 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen