text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

1000 vecí, co me serou von Bitch, Achjo (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.01.2011
 • Verlag: Nakladatelství PLOT
eBook (ePUB)
4,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

1000 vecí, co me serou

ivot je krásnej, to jo. Ale i tak se najde spousta ka dodenních voblo í a vopruz?, který doká ou otrávit celej den, a kdy ne celej, tak alespo? jeho ?ást. Tak e Achjo Bitch a Atilla, Bi? Bo í zalo ili 1000 v?cí, co m? serou; proto e znáte to, radost i starost jsou only real when shared, a navíc tak tro ku doufají, e kdy o t?ch vomrdávkách budou psát, e se jim n?jak uleví nebo co Ve sv?t? plném Likes p?iná í ka dý v ední den ?tená??m svého blogu jeden Unlike. A ?tená??m téhle kní ky první dvoustovku hejt?, které na svém populárním blogu publikovali.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 205
  Erscheinungsdatum: 01.01.2011
  Sprache: Tschechisch
  ISBN: 9788074280856
  Verlag: Nakladatelství PLOT
  Größe: 738kBytes
Weiterlesen weniger lesen

1000 vecí, co me serou

1 HATERS

Autor: Attila, Bi? Bo í Datum: 1. prosince 2010

Jsem veskrze pozitivní ?lov?k, sna im se na v?cech vid?t v dycky spí to dobrý, u blbejch film? si neodflusávám, na blbejch koncertech si aspo? posko?im, kdy zahrajou písni?ku, kv?li který jsem tam p?i el, a kdy ji nezahrajou, tak si dám aspo? na baru pivo, v kolon? na dálnici sprost? nenadávám, ale zpívám si, a kdy neni plze?, tak holt piju desítku a neremcám.

A pekeln? m? serou ty, co v ude jenom dr kujou, furt se jim n?co nelíbí, trautnberci rozmazlený, kyselo je jim moc kyselý, bramborák bramborovej, koncert moc krátkej nebo moc dlouhej nebo moc hlasitej nebo je blb? vid?t na zp?va?ku nebo zp?va?ka na ivo nevypadá tak dob?e, jak si ji p?edstavovali. Jako jestli chcete bejt celej ivot nasraný, tak je to va e volba a klidn? se v duchu u írejte tim, e to pivo je moc studený nebo moc teplý nebo má moc p?ny nebo málo p?ny nebo je to podmírák, ale koho to jako kurva zebe?

B? te do háje, kdo vás má furt poslouchat, jste energetický houby, jestli máte n?jaký traumí?ko, tak se b? te lé?it, berte antidepresiva, zkuste holotropní dýchání, jednou tejdn? si lehejte na gau? u n?jakýho pána s vousem nebo nevim, ale nevotravujte s tim m?, serete.

2 NED?LE

Autor: Achjo Bitch Datum: 2. prosince 2010

OMFG. Ned?le. Do not want. Nikdy. Statisticky nejvíc sebevra d se koná práv? o ned?lích. No, to je mi úpln? jasný, sama se týden co týden v tuto dobu zaobírám temnými my lenkami na provaz, jed, iletky a jiný emo equipment. To, e ned?le jsou zkurvený, jsem v?d?la prakticky od narození. Celou Z a pak v mnohem drasti?t?j í mí?e i S jsem zbo ?ovala ?tvrtek, t? ila se na pátek, u ívala si sobotu, abych pak umírala v ned?li A je mi úpln? jedno, e dneska na tý vysoký kole nebo v práci nebo o prázdninách nejsou ned?le takhle fixn? striktní p?edzv?st konce radovánek a návratu do povinností.

Je to prost? konec. Konec a) dobrýho týdne a vy jste smutný, e u ka dou minutou bude po v em, nebo b) blbýho týdne, po kterém nevidíte moc reáln?, e by ten následující týden m?l a mohl být v n??em lep í. Tak e jsem bu? doma a ti e trpím a ?ekám, a bude pond?lí. Nebo jdu ven, ale v ude mám nep?íjemnej pocit, e tam nemám co pohledávat a e bych rad i kurva rychle m?la jít dohán?t to, co jsem nestihla, ANEBÓ vihat p?ipravovat se na dal í tejden ( e ani z jednoho plánu nebývá nic, snad dodávat nemusím). Mn? osobn? je zkrátka jedno, e je t?eba v pond?lí volno Ka dý 7. den cítím vý?itek sv?domí & provinilost v kombinaci s hr?zou a smutkem a nikdy s tím nenad?lám nic.

Stále je t? si ale m? u gratulovat, e iju v Praze. Mám osobní zku enost s ned?lema v Rakousku, co je lib?stka pro opravdové masochisty. Hele, tady má aspo? KAM jít, kdy u si zvolí tuhle mo nost, má tu dokonce i na výb?r z více alternativ. Tam, krom? bohoslu by, není NIC. Prázdný ulice a prázdný nám?stí. Moje p?edstava pekla.

3 ROZJUCHANÝ KOKOTI NA KONCERTECH

Autor: Attila, Bi? Bo í Datum: 3. prosince 2010

Nemám nic proti k?ep?ení na koncertech; moje klouby a d?stojnost mi to u sice povolí málokdy, v?t inou se maximáln? pohupuji v bocích, ale vím, e pokud bych se jednou utrhnul ze ?et?zu, bývá pro podobné jedince vyhra en pod pódiem prostor zvaný kotel . Tam se tak nekouká na to, jestli do n?koho vrazíte ?i str?íte, ka dej s tim tak n?jak po?ítá. A akceptuju i fakt, e n?kdy je kotel malinkej a n?kdy se k?ep?í a u zvuka?e; podle aktuální velikosti kotle si v dycky zvolim flek, kde se m? u neru en pohupovat.

Nesmírn? m? o

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen