text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Sverigedemokraterna Inifrån och utifrån von Sjöberg, Lars-Arne (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 05.07.2016
 • Verlag: Books on Demand
eBook (ePUB)
9,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Sverigedemokraterna

Lars-Arne Sjöberg, pensionerad professor och universitetsråd från Karlstads Universitet: - När jag gått igenom c:a 1 000 olika tidningsklipp om Sverigedemokraterna växte en bild fram som var mycket skrämmande. SD är ett parti med dubbla budskap - dels ett parti, som försöker fungera i det svenska parlamentariska sammanhanget och bli accepterat som ett seriöst parti, och dels ett helt annat parti med en annan agenda, som visar hur de ska agera och göra Sverige till en enpartistat - inte om utan när - de får makten. - Det finns många starka och tydliga kopplingar till händelserna i Tyskland under 1930-talet, som ledde till ett världskrig och en förintelse av judar. - Deras förebilder är Ungern och Ryssland. Jag vill presentera vad SD syftar till med sin politik. - SD är inget harmoniskt parti utan det finns inbyggda spänningar, som ledartrion försöker eliminera genom att utesluta de medlemmar, som inte är lojala med partiledningen och den linje de driver. Uteslutningen av hela ungdomsförbundet är ett exempel, där hela förbundet uteslöts för attde valde 'fel' ordförande. Ett tips: Om Du inte hinner läsa hela boken så rekommenderas att Du läser sista kapitlet - 'Sammanfattning av vad Sverigedemokraterna står för'. I detta kapitel finns hänvisningar till var dessa uppgifter verifieras.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 248
  Erscheinungsdatum: 05.07.2016
  Sprache: Schwedisch
  ISBN: 9789175693644
  Verlag: Books on Demand
Weiterlesen weniger lesen

Sverigedemokraterna

2. En bakgrundsbeskrivning

Här redovisas en del bakgrundsfakta till områden där SD skapat myter och förstärker rädslor och fördomar. Här ställs ett antal frågor som kan härledas från SD:s politik, och i inget fall delar jag SD:s slutsatser.
In- och utvandring - inget nytt

Dagligen matas vi med bilder hem i våra vardagsrum från TV, radio, tidningar och sociala medier. Frågan är om att vi matas med så mycket elände att detta påverkar vår attityd till flyktingarna. Det verkar vara ett plötsligt uppvaknande nu när man tycker att många flyktingar kommer till Sverige och söker asyl. Men har vi glömt vår egen historia?

Låt oss göra några jämförelser. Uppgifterna är från SCB 7 , Wikipedia 8 och Faktawebb 9 :

Knappt en miljon svenskar emigrerade till Amerika under åren 1851 till 1910. 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna födda under senare hälften av 1800-talet lämnade landet. Det fick naturligtvis konsekvenser för tillgången av arbetskraft och befolkningstillväxt. De flesta sökte sig till USA 948 823 av de totalt 1 170 456 som lämnade landet. Uppgifterna är hämtade från tabellerna i Historisk statistik för Sverige (SCB).
Fram till andra världskrigets utbrott under 30-talet tog Sverige inte emot mer än omkring 5 000 flyktingar från Tyskland. Cirka 3 000 av flyktingarna var judar (Fakta-webb)
Omkring 25 000 ester, 5 000 letter och 200 litauer kom till Sverige under andra världskrigets senare skede. Många tog sig över havet i bräckliga farkoster mitt i vintern med fara för sitt liv. Lettiska motståndsmän organiserade flykten av letter över till Gotland, som tog emot många av de baltiska båtflyktingarna. En del av esterna och letterna blev kvar på Gotland medan andra fortsatte över till fastlandet (Fakta-webb).
Vid andra världskrigets slut beräknar man att det fanns omkring 185 000 flyktingar och evakuerade från Finland i Sverige (SCB).
Ungernrevolten var ett folkuppror i Ungern 1956 riktat mot landets dåvarande regering styrd av det kommunistiska Ungerska arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Den ägde rum mellan 23 oktober och 4 november. Över 200 000 ungrare flydde efter den misslyckade revolten 1956. Cirka 8 000 av dem kom till Sverige (Wikipedia).
Migrationen till Sverige från Sydamerika förknippar de flesta med Chile och förtrycket efter Pinochets maktövertagande 1973. Pinochet regerade i Chile till år 1990. Det var under perioden fram till 1990 som personer flydde från Chile till Sverige. Därefter har migrationen från Sydamerika legat på en låg nivå. Förutom 28 000 från Chile finns det 8 000 från Colombia och 5 000 från Peru personer bosatta i Sverige. Familjeband är den dominerade grunden för uppehållstillstånd. Från Chile kom till en början splittrade familjer som senare kunnat återförenas. En stor andel, 9 000, av invandrarna från Sydamerika är barn adopterade av svenska familjer. Av dessa kommer 5 000 från Colombia och 2 000 från Chile (SCB).
Många flyktingar kom till Sverige under 1980- och 1990-talen som en följd av oroligheter i länder som Polen och senare Jugoslavien. Med asylsökande följde sedan invandring av familjemedlemmar till de asylsökande, familjebandsinvandring. De asylsökande blev så många att restriktivare regler för vem som var i behov av asyl infördes. Det blev tillfälligt svårare att få uppehållstillstånd, men redan 1991 upphävdes dessa restriktiva regler. Invandringen ökade under perioden, med en topp 1994 då 42 500 personer invandrade från forna Jugoslavien, på grund av inbördeskriget där (SCB)
Vi ser alltså att det finns många exempel på flyktingsströmmar både från och till Sverige bara under 1900-talet och vi har visat tidigare att vi klarat av att integrera stora flyktingsströmmar i det svenska samhället. Det finns inget som tyder på att vi skulle klara det sämre idag.

Många av

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen