text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Bir Türk Zabitinin Anilari Muhittin Ergünes 1917 von Izgören, Ahmet Serif (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.01.2014
 • Verlag: Elma Yayinevi
eBook (PDF)
4,49 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Bir Türk Zabitinin Anilari

Tan d g n z için gurur duydugunuz insanlar vard r. Benim için Beybaba bunlar n en bas nda gelir. Hatta bana Allah' n en büyük hediyelerinden biridir. Bunun iki nedeni var. Birincisi, iki dedem de ben dogmadan vefat etmisti, bana dedelik yapt . kincisi, bir insan düsünün, neredeyse yüzy ll k. Padisah Vahdettin zaman nda yasam s, Atatürk'le göz göze gelmis, iki metre yak n na kadar girmis, cenazesine kat lm s. Dogdugunda Türkiye Cumhuriyeti yoktu. O canl bir tarih. 6-7 Eylül Olaylar , II. Dünya Savas , Menemen Vakas , darbeler. Bu ülkenin yak n tarihine tan kl k etmis. Daha önemlisi subay oldugu için ülkeyi kar s kar s gezmis. Ülke tarihinin en önemli eksikliklerinden biri, yak n tarihle ilgili neredeyse hiçbir kay t tutulmam s olmas . Muhittin Ergünes'in hayat ndan yola ç karak 1920'lerden bugüne neler olup bittigini, insanlar n nas l yasad g n , gündelik hayat n tarihini de ögrenme sans n z olacak. Kardesi Hayriye'nin S rp katliam ndan kurtulusu, K rklareli'ndeki at arabal Roman vatandas m z n insanl k dersi, II. Dünya Savas s ras nda ülkede askerî ve siyasi alanda yasananlar çok etkileyici. Aralardaki hikâyeler, örnegin köpegi Cimbo'yla yasad g dostluk her dinleyisimde beni çok heyecanland r r; sizin de okurken gözleriniz nemlenecek. ki Türk zabitinin Atatürk'ün emriyle talya'da yapt g operasyon, bugüne dek ilk defa yay mlan yor. Bize balland r larak anlat lan Mossad operasyonlar n gölgede b rak r, okuyunca gururlanacaks n z. Yüzy l n bas nda stanbul'da hayat nas ld ? Yoksulluk, zenginlik. Rum, Ermeni, Yahudi ve Türklerin iliskileri ve gelenekleri nelerdi? Küçük Muhittin'in gözünden dinleyeceksiniz.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 128
  Erscheinungsdatum: 01.01.2014
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9789756093382
  Verlag: Elma Yayinevi
  Größe: 11708 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen