text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

100 sposobow na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy von Hawley, David (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 31.10.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
23,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

100 sposobow na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi? Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne? Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?
Wi?kszo?? u?ytkownikw Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresw, podgl?du "e,na ?ywo"e,, galerii predefiniowanych stylw oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementw wizualnych i graficznych. Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "e,100 sposobw na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy"e, pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemw. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektrych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz mg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb. Skoroszyty i arkusze Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi Metody tworzenia nazw i zakresw komrek Tabele przestawne Formu?y i funkcje Wykresy i makra Wsp?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office
Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?. Poznaj ponad setk? sposobw skutecznego radzenia sobie z Excelem!

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 31.10.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457175978
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen