text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie von Reese, George (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 11.12.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
6,69 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie

MySQL to jeden z najpopularniejszych systemw zarz?dzania bazami danych. Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysi?cy serwisw WWW, sklepw internetowych, blogw i galerii. Coraz cz??ciej si?gaj? po niego tak?e twrcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukuj?cy stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury sk?adowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono tak?e mechanizmy sk?adowania danych.
Je?li jeste? administratorem lub programist? baz danych, ksi??ka "e,MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie"e, b?dzie dla Ciebie nieocenion? pomoc?. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z instalacj? i konfiguracj? tego systemu, a tak?e z zarz?dzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu omwienie typw danych, polece? j?zyka SQL, funkcji i rodzajw tabel. Przeczytasz tak?e o replikacji, procedurach sk?adowanych, narz?dziach dost?pnych z wiersza polece? i wyzwalaczach.
Pobieranie i instalacja MySQL
Replikacja danych
Narz?dzia wiersza polece?
Typy danych
Polecenia SQL
Operatory
Procedury sk?adowane Dzi?ki tej ksi??ce Twoja praca z MySQL stanie si? szybsza i efektywniejsza.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 11.12.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457177620
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen