text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V von Burke, Bill (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 15.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
74,69 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Wykorzystaj zaawansowane technologie
tworzenia aplikacji korporacyjnych
Poznaj architektur? EJB 3.0
Stwrz w?asne komponenty
Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0
Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programw, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmw automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twrcw aplikacji implementowania mechanizmw, ktre nie mia?y wiele wsplnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad.
Dzi?ki ksi??ce "e,Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V"e, poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, ktre umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, ktry zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobw eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsw EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementw j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu rwnie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki ktrym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB.
Architektura EJB 3.0 Relacje pomi?dzy komponentami Zapytania i j?zyk EJB QL Komponenty sesyjne Obs?uga transakcji Implementowanie us?ug WWW Instalacja i konfiguracja serwera JBoss Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?,
ktra u?atwi Ci wytwarzanie systemw korporacyjnych.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 15.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457171680
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen