text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

HTML5. Nieoficjalny podrecznik von MacDonald, Matthew (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 06.02.2013
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
30,69 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

HTML5. Nieoficjalny podrecznik

Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW to zbir kilkunastu niezale?nych standardw sieciowych pod jednym wsplnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantw stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne, doskona?e wsparcie dla multimediw i aplikacji offline. Jeszcze niedawno takie mo?liwo?ci nie ?ni?y si? ?adnym webmasterom, a dzi? s? w zasi?gu ka?dego!

Dzi?ki kolejnej ksi??ce z serii ", Nieoficjalny podr?cznik ", nie musisz odkrywa? tajnikw HTML5 na w?asn? r?k?. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzi?ki ktrym b?yskawicznie zaczniesz korzysta? z dobrodziejstw HTML5. W trakcie lektury nauczysz si? dynamicznie rysowa? elementy, u?ywa? geolokalizacji oraz przechowywa? dane u?ytkownikw w lokalnych magazynach danych. Ponadto poznasz nowe znaczniki oraz ich przeznaczenie. HTML5 to przysz?o?? sieci, dlatego ju? dzi? warto pozna? jego mo?liwo?ci!

HTML5 to:

wsparcie dla plikw multimedialnych
us?ugi geolokalizacyjne
wygodne przechowywanie danych
aplikacje offline
standard nowoczesnej sieci Internet! Sprawd?, jak b?dzie wygl?da? sie? jutra,
i zacznij korzysta? z tego ju? dzi?!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 06.02.2013
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 9781457178146
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen