text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

JavaScript. Aplikacje WWW von MacCaw, Alex (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 02.11.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
17,39 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

JavaScript. Aplikacje WWW

Poznaj potencja? j?zyka JavaScript! J?zyk JavaScript od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze - czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkownikw. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wsp?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, ktra nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 jego potencja? jest jeszcze wi?kszy! Sprawd? sam, jak wykorzysta? JavaScript do stworzenia aplikacji, ktra zaskoczy u?ytkownikw. Budowanie w tym j?zyku du?ych internetowych aplikacji, ktre zaoferuj? u?ytkownikom funkcje obecne dot?d wy??cznie w aplikacjach biurkowych, wymaga utrzymywania stanu aplikacji po stronie klienta - a to nie jest ?atwe zadanie. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz szczeg?owy opis czynno?ci, jakie trzeba wykona?, aby zaimplementowa? nowoczesn? aplikacj?, a potem opanujesz skuteczne metody korzystania z mechanizmu WebSockets, operowania na plikach oraz modelowania danych. Ponadto zg??bisz niuanse nowego API oraz dowiesz si?, jakie s? najlepsze techniki debugowania i analizowania wydajno?ci Twojej aplikacji. Ta ksi??ka to d?ugo oczekiwana pozycja, w ca?o?ci po?wi?cona zaawansowanemu wykorzystaniu j?zyka JavaScript! Z t? ksi??k? b?yskawicznie opanujesz: korzystanie z wzorca MVC obs?ug? zdarze? modelowanie danych zarz?dzanie zale?no?ciami wykorzystywanie zewn?trznych bibliotek techniki debugowania i optymalizowania Twojego oprogramowania najlepsze funkcje JavaScriptu! Twrz nowoczesne aplikacje przy u?yciu najlepszych dost?pnych narz?dzi!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 02.11.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457176548
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen