text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

jQuery Mobile von Reid, Jon D. (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 20.12.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
13,39 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

jQuery Mobile

Aplikacje mobilne dla ka?dego!
Mimo ?e na rynku wci?? wiod? prym tylko dwa systemy operacyjne dla urz?dze? mobilnych, tworzenie aplikacji natywnych przeznaczonych wy??cznie dla nich jest zbyt czasoch?onne. Przysz?o?? nale?y do tych aplikacji, ktre b?d? kompatybilne z wieloma platformami sprz?towymi. Jednak lista problemw, z jakimi musi si? zmierzy? projektant takiego oprogramowania, jest d?uga. Czy co? mo?na na to poradzi?? Tak! Rozwi?zaniem s? bogate mo?liwo?ci HTML5 i CSS3! Je?eli do?o?y? do tego genialn? bibliotek? jQuery Mobile, otrzymamy wybitne trio, pozwalaj?ce stworzy? aplikacje, ktre b?d? spjnie wygl?da? i dzia?a? na wielu r?nych urz?dzeniach.
Dzi?ki tej ksi??ce poznasz mo?liwo?ci jQuery Mobile i przekonasz si?, ?e tworzenie aplikacji na urz?dzenia mobilne nie musi by? trudne. Dowiesz si?, jak przygotowa? struktur? strony oraz jak wykorzysta? dost?pne elementy interfejsu u?ytkownika. Nauczysz si? nawigowa? pomi?dzy stronami oraz korzysta? z okien dialogowych i formularzy. Znajdziesz tu te? informacje na temat mechanizmu zdarze? w jQuery Mobile oraz poznasz podstawy tworzenia w?asnych motyww graficznych. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osb chc?cych zaprojektowa? swoj? pierwsz? aplikacj? dla urz?dze? mobilnych. jQuery Mobile pozwala na:
b?yskawiczne tworzenie aplikacji mobilnych
korzystanie z rozbudowanego mechanizmu zdarze?
?atw? nawigacj? pomi?dzy stronami
tworzenie w?asnych motyww graficznych Wykorzystaj ca?? zdobyt? wiedz? do stworzenia aplikacji mobilnej od pocz?tku do ko?ca!

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 20.12.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457177927
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen