text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

ASP.NET 3.5. Programowanie von Liberty, Jesse (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 13.09.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
51,89 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

ASP.NET 3.5. Programowanie

Kompletne ?rd?o informacji na temat ASP.NET!
Jak maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci Visual Studio? Jakie tajemnice kryje j?zyk LINQ? Jak tworzy? bezpieczne aplikacje internetowe?
Aplikacje internetowe ciesz? si? wci?? rosn?c? popularno?ci?. Na rynku narz?dzi do ich tworzenia mo?na znale?? wiele rozwi?za?, a w?rd nich jedno wyj?tkowe platform? .NET. Pozwala ona na wykorzystanie dowolnego obs?ugiwanego przez ni? j?zyka programowania do tworzenia dynamicznych, interaktywnych i atrakcyjnych rozwi?za? internetowych. Wybieraj?c platform? .NET, otrzymasz dost?p do wielu dodatkowych narz?dzi i co najwa?niejsze do wiedzy zgromadzonej przez ca?? u?ywaj?c? jej spo?eczno??. Niezliczona liczba stron, artyku?w i osb ch?tnych do pomocy sprawia, ?e rozwi?zanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu staje si? ?atwiejsze. Dzi?ki tej ksi??ce zdob?dziesz wiedz? pozwalaj?c? Ci na swobodne poruszanie si? w ?wiecie aplikacji internetowych opartych o .NET. Nauczysz si? w maksymalny sposb wykorzystywa? mo?liwo?ci ?rodowiska Visual Studio 2008, poznasz dost?pne kontrolki oraz sprawdzisz, do czego mo?e Ci si? przyda? ADO.NET. Ponadto odkryjesz tajemnice j?zyka LINQ i zasady, ktrych przestrzeganie zapewni bezpiecze?stwo Twojej aplikacji. W kolejnych rozdzia?ach autorzy przedstawi? Ci metody tworzenia us?ug sieciowych, zwi?kszania wydajno?ci poprzez buforowanie oraz konfiguracji serwera IIS 7.0. Ksi??ka ta pozwoli Ci w ?atwy sposb wykona? pierwszy krok w ?wiat dynamicznych stron WWW, tworzonych z wykorzystaniem ASP.NET. Praca w zintegrowanym ?rodowisku programistycznym Visual Studio 2008 Podstawowe kontrolki oraz kontrolki pozwalaj?ce na dost?p do danych Dost?p do baz danych z wykorzystaniem ADO.NET Zastosowanie j?zyka LINQ Gwarancja poprawno?ci danych Zapewnienie bezpiecze?stwa aplikacji internetowej Tworzenie stron wzorcowych Przygotowanie us?ug sieciowych Protoko?y i standardy us?ug sieciowych Poprawa wydajno?ci poprzez zastosowanie buforowania Konfiguracja serwera IIS 7.0
Debugowanie kodu i ?ledzenie jego wykonania Wdra?anie aplikacji w ?rodowisku lokalnym i globalnym Przydatne skrty klawiaturowe Poznaj mo?liwo?ci jednej z najpopularniejszych platform do tworzenia dynamicznych stron WWW!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 13.09.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457173257
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen