text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Podstawy ochrony komputerow von Lehtinen, Rick (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 28.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
29,29 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Podstawy ochrony komputerow

Zadbaj o bezpiecze?stwo swojego komputera
Poznaj zagro?enia, na jakie nara?ony jest komputer
Naucz si? kontrolowa? dost?p do komputera
Stosuj techniki zapewniajce bezpiecze?stwo w sieci
Czy mj komputer na pewno jest bezpieczny? Wiele osb zadaje sobie to pytanie dopiero w momencie, kiedy system zaczyna zachowywa? si? w podejrzany sposb. Okazuje si? wwczas, ?e skaner wykrywa dziesitki, a nawet setki wirusw, programy zaczynaj dzia?a? nieprawid?owo, a z dysku gin wa?ne dane. P? biedy, je?li jest to tylko domowy komputer z prywatnymi plikami. Du?o gorsze skutki mo?e mie? w?amanie do firmowej bazy danych lub przechwycenie poufnej komunikacji.
Ksi?ka "e,Podstawy ochrony komputerw"e, to wszechstronne wprowadzenie do najwa?niejszych zagadnie? dotyczcych bezpiecze?stwa danych i sprz?tu. Czytajc j, poznasz zagro?enia, jakie czyhaj na u?ytkownikw komputerw, ale tak?e skuteczne techniki ochrony. Nauczysz si? kontrolowa? dost?p do danych, prowadzi? efektywn polityk? zabezpiecze?, wykrywa? i usuwa? wirusy oraz zapobiega? przenikaniu ich do systemu. Dowiesz si?, jak zapewni? bezpiecze?stwo komputera w sieci oraz jak u?ywa? szyfrowania do przesy?ania poufnych informacji. Przeczytasz te? o najnowszych technikach zabezpieczenia bazujcego na danych biometrycznych (wzorze siatkwki czy odciskach palcw) oraz ochronie sieci bezprzewodowych.
Niebezpiecze?stwa gro?ce u?ytkownikom komputerw
Kontrolowanie dost?pu do komputera
Walka z wirusami
Prowadzenie skutecznej polityki zabezpiecze?
Bezpieczne korzystanie z sieci
Szyfrowanie poufnych danych
Komunikacja bez ryzyka
Zabezpieczenia biometryczne
Tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych Stosuj skuteczne zabezpieczenia
i zapewnij maksymalne bezpiecze?stwo swojemu komputerowi!

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 28.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457172588
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen