text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Martin Rade's cultuurprotestantse perceptie van het Duits-Deense conflict in Sleeswijk De opstelling van een Duitse liberale theoloog in een concrete politieke situatie von Brandorff, Gunter (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 22.01.2013
 • Verlag: GRIN Publishing
eBook (ePUB)
34,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Martin Rade's cultuurprotestantse perceptie van het Duits-Deense conflict in Sleeswijk

Master's Thesis from the year 2010 in the subject Art - History of Art, Protestant Theological University (Kerkgeschiedenis (Churchhistory)), language: Dutch, abstract: De ondertitel van deze doctoraalscriptie is 'De opstelling van een Duitse theoloog in een concrete politieke situatie.' Het in kaart brengen van deze verwevenheid van individueel levensverhaal en collectieve geschiedenis vormt de opdracht van de historische biografie. Het leven en werk van Martin Rade als 'object van de biograaf' wordt exemplarisch aan de hand van een tot nu toe in het biografisch onderzoek onderbelicht aspect beschreven. Het onderzoek wil op deze wijze een leemte in de bestaande beschrijving en interpretatie van werk en leven van Martin Rade helpen vullen. Het onderbelichte aspect is het Duits-Deense conflict in Noordsleeswijk. Binnen dit conflict in het Duits-Deense grensgebied speelde Rade tussen ongeveer 1908 en 1928 een actieve rol. Het biografisch onderzoek is het resultaat van het bestuderen van documenten en literatuur over leven en werk van de Duitse theoloog Martin Rade, een vooraanstaand vertegenwoordiger van het Duitse cultuurprotestantisme. Dit cultuurprotetantisme wordt in paragraaf 1.1 beschreven. Doel van deze scriptie is om vast te stellen waar het onderzochte materiaal bouwstenen kan aanreiken ter completering of verfijning van een biografie van Martin Rade. Een vraag die zich allereerst aandient betreft de methode van waaruit de biograaf zijn werk wil opbouwen en (uiteraard) voltooien. Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden zal nagedacht moeten worden over het fenomeen 'biografie' in het algemeen. 'Biografie' betekent letterlijk het beschrijven van het geleefde leven van een persoon. Daarmede is de link met de verleden tijd meteen gelegd: biografieën behoren tot de wezenlijke bronnen van de geschiedenis, bezien vanuit het perspectief van het individu. Oudheid en middeleeuwen kenden al de memorabilia, hagiografieën en vitae van belangrijke en heilige personen. De biografie maakt natuurlijk ook zelf deel uit van de veranderende tijd en is daar aan onderhevig. Zo is een middeleeuws heiligenleven veel minder een individuele, aan een bepaalde tijd gekoppelde levensbeschrijving dan de moderne biografie. De vita straalt vaak eerder een tijdloze waardigheid uit. In de moderne tijd gaat het nog steeds om grenzen en mengvormen van het 'genre biografie'. will be sent later on

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 128
  Erscheinungsdatum: 22.01.2013
  Sprache: Niederländisch / Flämisch
  ISBN: 9783656356929
  Verlag: GRIN Publishing
  Serie: Akademische Schriftenreihe Bd.V208349
  Größe: 7293kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen